Transport de calatori

Transferoviar Calatori, operator privat de transport feroviar de calatori.

Mersul de tren si sectiile de circulatie pot fi consultate aici.

Transport de marfă şi manevră feroviară, intreţinere vagoane, mentenanţă locomotive

Efectuăm transport de marfă atât pe liniile publice aparţinând C.N.C.F “CFR”S.A cât şi pe liniile private ale societăţilor comerciale unde asigurăm întregul pachet de servicii feroviare  (reparaţii şi întreţinere linii, poduri, podeţe, clădiri, instalaţii S.C.B, manevră, întocmire documentaţii specifice etc.), desfăşurând activitate atât pe linii interoperabile cât şi neinteroperabile.
  

Servicii prestate:

  • transport de mărfuri şi material rulant intern şi internaţional;
  • operaţii de manevră feroviară pe linii principale şi secundare TFG;
  • revizia trenurilor de marfă în staţiile C.F. (la compunere, în tranzit, la sosire);
  • consultanţă şi asistenţă de specialitate în domeniul transportului feroviar;
  • întocmirea formalităţilor vamale pentru mărfuri transportate intern şi internaţional.

Produse transportate:

  • produse petroliere- 10%
  • produse chimice- 30%
  • cereale- 20%
  • containere- 10%
  • altele 30%

TFG detine Certificatul de conformitate pentru functii de intretinere cu nr. NEI RO/32/0020/0022 eliberat de Autoritatea de Siguranta Feroviara Romana-ASFR in conformitate cu prevederile Anexei II din Regulamentul (UE) nr. 779/2019 si poate efectua Reparatii defecte accidentale (RDA) pentru vagoanele de marfa, inclusiv vagoane de marfa specializate in transportul de marfuri periculoase, prin echipele mobile de reparatii vagoane de marfa, echipe dotate cu autoutilitare de interventie, echipamente, dispozitive, scule si personal specializat pentru efectuarea acestor servicii.

 TFG detine Certificat de entitate responsabila cu intretinerea pentru funcţia de efectuare a întreţinerii, respectiv pentru următoarele tipuri de vehicule feroviare şi tipuri de întreţinere:

 

1. Punct de Lucru Aiud, strada Vulcan, nr. 2-10, Aiud, judeţul Alba:

Nr. crt.

Tip vehicul feroviar

Tip întreţinere solicitat/număr document de referinţă pentru efectuarea întreţinerii

Revizii

Reparaţii

1.

LE 5100 kW LE 3400 kW

PTh. RAc, RT, Rl, R2 / ST 23.1/2018 Reparaţii accidentale / ST 23.1 /2018

RR, RG / ST 23-TFG:2017

2.

LDE2100 CP LDE 1250 CP

PTAE, RT, Rl, R2,2R2, R3 / ST 24.1/2018 Reparaţii accidentale / ST 24.1/2018

-

3.

LDH 1250 CP

PTAE, RT, R1, R2, 2R2 / ST 25.1/2018 Reparaţii accidentale / ST 25.1/2018

-

 

 

2. Punct de Lucru Oneşti, strada Industriilor nr, 3, Oneşti, ’’Remiza de locomotive”judeţul Bacău:

Nr. crt.

Tip vehicul feroviar

Tip întreţinere solicitat/număr document de referinţă pentru efectuarea întreţinerii

Revizii

Reparaţii

1.

LE 5100 kW LE 3400 kW

PTh, RAc. RT.R1,R2/ST 23.1/2018 Reparaţii accidentale / ST 23.1/2018

-

2.

LDE 2100 CP LDE 1250 CP

PTAE. RT. RL R2 / ST 24.1/2018 Reparaţii accidentale / ST 24.1/2018

-

3.

LDH 1250 CP

PTAE. RT, Rl, R2 / ST 25.1/2018 Reparaţii accidentale / ST 25.1/2018

-

 

 

3. Punct de Lucru Roşiori: strada Carpaţi, nr. 134, Roşiori de Vede, judeţul Teleorman

Nr. crt.

Tip vehicul feroviar

Tip întreţinere solicitat/număr document de referinţă pentru efectuarea întreţinerii

Revizii

Reparaţii

1.

LE 5100 kW LE 3400 kW

PTh. RAc. RT, R1 / ST 23.1 /2018 Reparaţii accidentale / ST 23.1/2018

-

2.

LDE 2100 CP LDE 1250 CP

PTAE. RT, Rl / ST 24.1/2018 Reparaţii accidentale / ST 24.1/2018

-

3.

LDH 1250 CP

PTAE, RT, Rl / ST 25.1/2018 Reparaţii accidentale / ST 25.1/2018

-